اینجا بدون من

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود، تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود

اینجا بدون من

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود، تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود

اینجا بدون من

من آدم پیچیده ای نیستم...
زندگی رو سخت نمیگیرم...
گرچه گاهی زندگی بهمون سخت میگیره!
اینجا سعی میکنم خودم باشم.

آخرین مطالب

شانزدهم

پنجشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶ ق.ظ

بامداد پنج شنبه بیست و یکم تیر ۹۷.نمیتونم حرف بزنم.امروز هرجا که بودم و هرجا رفتم فقط در حد ضرورت و جواب دادن صحبت کردم.انگار یه وزنه ده کیلویی به زبونم بسته باشن.دوست صمیمی ندارم.به مادر و خواهر و فامیل هم نمیشه خیلی چیزا رو گفت.ناراحت میشن و نگاهشون عوض میشه و غصه میخورن تا مدتها و گاهی بعدها بازم صحبتش میشه و از سر دلسوزی نمک میپاشن رو زخم.


بیم و امید...بیم و امید...بیم و امید...

۹۷/۰۴/۲۱
Reyhane R