اینجا بدون من

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود، تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود

اینجا بدون من

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود، تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود

اینجا بدون من

من آدم پیچیده ای نیستم...
زندگی رو سخت نمیگیرم...
گرچه گاهی زندگی بهمون سخت میگیره!
اینجا سعی میکنم خودم باشم.

آخرین مطالب

سی و شش

جمعه, ۱۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۱ ب.ظ

ساعت نزدیک یک بعدظهر روز جمعه.هوا ابریه و باد خنکی میاد. پنجره آشپزخونه رو باز کردم و باد آروم و بی صدا پرده رو تکون میده و میرقصونه و من زیر لب این شعر رو با خودم زمزمه میکنم؛ من از این خونه هرجایی که میرم، نمیتونم تو رو یادم نیارم، چقد خوبه دلت آشوبه بی من، من این دلشوره ها رو دوست دارم...

۹۷/۰۷/۱۳
Reyhane R