اینجا بدون من

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود، تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود

اینجا بدون من

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود، تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود

اینجا بدون من

من آدم پیچیده ای نیستم...
زندگی رو سخت نمیگیرم...
گرچه گاهی زندگی بهمون سخت میگیره!
اینجا سعی میکنم خودم باشم.

آخرین مطالب

چهل و هفت

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۸:۱۷ ق.ظ

امروز سومین روزیه که صبح با خستگی زیاد بیدار میشم یه بار پنج موقع سرکار رفتن میم و بعد یه ربع به هفت برای آماده کردن و رسوندن موطلایی.نمیدونم چرا این خستگی واین بدو بدو ها تمومی نداره.امروز دلم میخواست با یه دوست صمیمی (که تقریبا وجود خارجی نداره) بزنیم بیرون بریم یه جای خلوت و دنج و حرف بزنیم و حرف بزنیم و حرف بزنیم و پیاده روی کنیم تو طبیعت عالی و هوای خنک این روزها.ظهر هم که میام خونه تمیز و مرتب و نهار آماده باشه.ولی زهی خیال باطل! کلی کار عقب مونده و یه خونه بهم ریخته مونده رو دستم.

این شعرو زمزمه میکنم زیر لب و بلند میشم؛ دوتا فانوس پا به پای نور و سایه، دوتا همسایهِ تنها دوتا دیوار، دوتا آوازِ رها تو گوشِ دنیا، دوتا ابرِخسته از بارونِ بسیار ...

۹۷/۰۸/۰۲
Reyhane R