اینجا بدون من

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود، تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود

اینجا بدون من

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود، تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود

اینجا بدون من

من آدم پیچیده ای نیستم...
زندگی رو سخت نمیگیرم...
گرچه گاهی زندگی بهمون سخت میگیره!
اینجا سعی میکنم خودم باشم.

آخرین مطالب

سی و چهار

پنجشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۳۰ ق.ظ

امروز صبح دخترک تعطیل بود و بعد نماز دوباره خوابیدم و ساعت هفت با سروصدای موطلایی و باباش با اخم بیدار شدم.صبحونه خوردیم ولو شدم رو مبل و فک کردم به انبوه کارهایی که باید انجام بشن مثل هر روز به اضافه ی تصمیم هایی که خیلی وقته گرفته شدن ولی عملی نمیشن.

یه لحظه این موضوع از ذهنم گذشت که دو راه بیشتر نداری.یا باید بسم الله بگی و بلند شی و شروع کنی و زندگیت رو پیش ببری و حالت رو خوب کنی و یا میتونی تا شب همینجور شل و ول و کلافه و گوشی به دست بشینی و امروزت رو خراب کنی و عمرت رو تلف کنی! راه اول رو انتخاب کردم خوشبختانه و بلند شدم.من یه مامان قوی هستم!

میم چند روزی مریض شده بود و حالش خوب نبود.فکر وخیال و فشار عصبی زده به جسمش.امروز بهتره خداروشکر.خدایا بهمون صبر و بی خیالی عطا کن این روزها ):


۹۷/۰۷/۰۵
Reyhane R