اینجا بدون من

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود، تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود

اینجا بدون من

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود، تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود

اینجا بدون من

من آدم پیچیده ای نیستم...
زندگی رو سخت نمیگیرم...
گرچه گاهی زندگی بهمون سخت میگیره!
اینجا سعی میکنم خودم باشم.

آخرین مطالب

پانزدهم

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۶:۱۶ ب.ظ

خواب های بعدظهر من این اغلب این شکلی اند.

جناب میم که رفتند بالشت و پتو برمیدارم و جلوی کولر دراز میکشم.تا چشمام سنگین بشه کلی سوال جواب میدم و راهکار میدم و خواهش میکنم که زیاد بهم نریزید،آروم تر جیغ بزنید و دعوا نکنید و آتیش نسوزونید و صدای تی وی رو هم کم کنید.اونا هم طبق معمول باشه ای میگن و لبخند موزیانه ای میزنند.بعد چشمام بسته میشه کم کم.در شرایطی که صدای خنده و بازی دخترها یک ثانیه هم قطع نمیشه، من وارد دنیای خواب میشم و صدای خوابم همچنان صدای بچه هاست.مثه فیلمی که تصویر داشته باشه فقط و خودت روش صدا بزاری.تو خواب میریم جاهای دور و چند بار گمشون میکنم و نگران میشم و پیداشون میکنم و صدا همچنان صدای خنده و بازی دخترهاست که به صورت لایو پخش میشه! حتی یه جایی چون بازی امروزشون مدرسه بازی بود و در مورد مدرسه صحبت میکردن، خواب مدرسه و دبستان رو میدیدم و بعد وقتی توی یه جای بزرگ و بی انتها مشغول بازی بودن، من یه لحظه به این موضوع فک کردم که این دوتا خواهر چقدر خوشبختن که همدیگه رو دارن!

دیگه از اینکه وقتی بیدار میشم با چه صحنه هایی مواجه میشم چیزی نگم بهتره.به یه چرت  عصرگاهی کوتاه می ارزه لابد!


۹۷/۰۴/۱۹
Reyhane R